Mikä on Nuoret Kotkat?

Nuoret Kotkat 

Nuoret Kotkat on valtakunnallinen lapsijärjestö, joka tarjoaa lapsille ja nuorille toimintaa yhdenvertaisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Nuoret Kotkat on myös lasten etujärjestö, joka tuo esille lasten oikeuksia ja edistää lasten asemaa.

Arvot ja periaatteet 

Toiminnan perustana ovat Nuorten Kotkien arvot: tasa-arvo, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys, kansainvälisyys ja demokratia. Nuoret Kotkat edistävät näitä arvoja osana sosialidemokraattista työväenliikettä.

Nuoret Kotkat noudattaa lasten osallisuuden periaatetta. Nuorten Kotkien toiminnassa jokainen tulee kuulluksi ja kaikilla on vaikutusvaltaa. Etujärjestötoiminta nojaa järjestön arvoihin ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Toiminta Nuorissa Kotkissa kasvattaa lasta hahmottamaan maailmaa ja omia vaikutusmahdollisuuksia maailmassa. Nuoret Kotkat on ylisukupolvinen järjestö, jonka toimintaan voi osallistua missä iässä ja missä elämänvaiheessa hyvänsä.

Nuoret Kotkat tukee toiminnallaan kestävää kehitystä ja lasten toivoa kestävästä tulevaisuudesta. Kokemukset luonnosta Nuorten Kotkien toiminnassa tukevat ympäristön kunnioitusta ja rakentavat samalla lasten hyvinvointia.

Toiminnassa yhdistyvät vapaaehtoisten innostus, omistautuminen ja osaaminen sekä työntekijöiden motivaatio ja ammattitaito.